Krossiktar med utökad livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Tidigare stålsort: 450 HB-stål
Tidigare livslängd: Okänd

Nuvarande stålsort: Hardox® 500
Nuvarande livslängd: Över 30 % längre


Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Trä
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Livslängd
Förbättrades med 30–40 %
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 450
Livslängd i gammal lösning
Okänt
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
30-40%
180