Kvarnkniv och hållare med längre livslängd för träåtervinning

Allmän information

Fallets namn

Kvarnkniv och hållare med längre livslängd för träåtervinning

Fallbeskrivning

Tidigare knivstål: Verktygsstål
Tidigare livslängd: Okänd

Nuvarande knivstål: Hardox® 600
Nuvarande livslängd: över 50 % längre Vid högt innehåll av sten förväntas livslängden fördubblas.

Knivhållare tillverkad av Hardox® 500.


  • Knivar

  • 0–250 °C / 32–480 °F

  • 10–300 mm / 0,4–12,0"

  • Återvinning

  • Trä

Gammal lösning

Gammal lösning

Verktygsstål

Tjocklek

Livslängd

Okänt

Ny lösning

Ny lösning

Hardox® 600

Tjocklek

Livslängd

Förbättrades med 50 %

Viktiga framgångsfaktorer

Lägre livstidskonstnad

Över 50 % längre