Avverkningsknivar med längre livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Nyutvecklad avverkningsmaskin

Hardox® Extreme 15 mm är det bästa knivmaterialet

Tidigare användes 450 HB-stål

Livslängden är så lång att livscykeltiden inte kan uppskattas än

Pågående affär

Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Trä
Slitdel
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® Extreme
Gammal lösning
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
180