Linerplåt med utökad livslängd för vibrationsmatare

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Tidigare stålsort: 500 HB
Tidigare livslängd: Okänd

Nytt material: Hardox® 600
Nuvarande livslängd: cirka 60 % längre

Ökad livslängd

– Minimal sprickbildning


Slutkund
Industri
Cement
Bearbetat råmaterial
Cement
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
12 mm
Livslängd
Förbättrades med 60 %
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 500
Tjocklek i gammal lösning
12 mm
Livslängd i gammal lösning
Okänt
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
60%
180