Lamellhammare med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Livslängden hos lamellhammaren i 50 mm Hardox® 550 var 140 timmar. Det betyder 40 % mer
Slutkund
Industri
Cement
Bearbetat råmaterial
Kalksten
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 550
Tjocklek
100 mm (50+50)
Livslängd
140 timmar
Gammal lösning
Gammal lösning
Manganstål
Tjocklek i gammal lösning
100 mm
Livslängd i gammal lösning
100 timmar
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
40 % längre livslängd ger en betydligt lägre årlig kostnad
180