Tråldörrar med ökad livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Varje tråldörr väger 5,7 ton  inklusive 1 ton Hardox®.
Livslängd: baserat på olika arbetsförhållanden och frekvens, 9–48 månader för dörrar utan Hardox®, 13–60 för dörrar med Hardox®

Hardox® 400/450 6, 8, 10 mm som sidoplåt och bottenplåt
Hardox® 500  50 mm som skor


Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Granit
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
> 300 mm / >12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Tjocklek
50 mm
Livslängd
60 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Tjocklek i gammal lösning
50 mm
Livslängd i gammal lösning
48 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
~30 %
180