Sockerrörshammare med längre livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Beskrivning: Krossning är det andra produktionssteget i ett sockerbruk

Tekniska data: Friktionsvärmen orsakar slitage på slagdynans ovansida. Sockerrören sönderdelas genom press-/krossverkan

Livslängd och status: Hammaren i hårdpåsvetsat standardstål höll i en vecka. Den nya konstruktionen med skaft i Hardox® 400 och slagdyna i Hardox® 600 höll två veckor.

Livslängden förlängs ytterligare genom hårdpåsvetsning av slagdynan i Hardox® 600.  Ett buffertskikt av austenitiskt stål 307 behövdes.

Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Spannmål
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
100%
180