Kedjedrev med dubbel livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Kedjedrev används på stocksidan i pappersbruket. De här kedjehjulen drar en kedja som transporterar bark. Ursprungligt material – 3-1/2” tjock AR450. Nytt material – 3-1/2” Hardox® 500.
Hardox® 500 fördubblade livslängden och går fortfarande. (BARKNING)

Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Trä
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Tjocklek
89 mm
Livslängd
+100 %
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 450
Tjocklek i gammal lösning
89 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
100 % och ännu mer
180