Infodring med längre livslängd i skippen

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Segment Stenbrott
Bearbetat: Grus
Tidigare: ZGMn13 med livslängd på 2 månader. Hårdhet 280 HBW, cirka 20 mm.
Behov: Längre livslängd.
Ny lösning: Hardox® 500, 12 mm med mer än 6 månaders livslängd

Slutkund
Industri
Stenbrott och sand
Bearbetat råmaterial
Granit
Slitdel
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Tjocklek
20 mm
Gammal lösning
Gammal lösning
Manganstål
Tjocklek i gammal lösning
20 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
300 %
180