Gallerplåtar med utökad livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Gallren används för återvinning av aluminiumburkar .

De tidigare gallren var tillverkade av AR450-plåt. De gallren var inte hårdpåsvetsade med volframkarbid. Gallren har omkonstruerats och tillverkas nu av

Hardox® 450-stålplåt med hårdpåsvetsning av komplex karbid.

Tidigare galler: AR450-plåt utan hårdpåsvetsning = 1 360 777 kg  aluminium återvanns under gallrets livstid

Nuvarande galler: Hardox® 450-plåt med hårdpåsvetsning av komplex karbid = 31 751 465 kg  aluminium återvanns under gallrets livstid

 

 


Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Aluminiumskrot
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 450
Gammal lösning
Gammal lösning
Annat
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
20 gånger
180