Hammare med tredubbel livslängd till sekundärkross

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Livslängden för hammarna av Hardox® 600 var tre gånger längre än originalhammarna av manganstål. Hammaren användes för sekundär krossning av ett material som kallas albytophire ( kalcium-alkaliska bergartssekvenser)


Slutkund
Industri
Gruvdrift
Bearbetat råmaterial
Kalcit
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
30 mm
Gammal lösning
Gammal lösning
Manganstål
Tjocklek i gammal lösning
30 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
300%
180