Kedjestyrningar som inte viker sig på sågverk

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Beskrivning: slitdel för barkning av stockar
Tekniska data: Hardox® 600 (Sannolikt fungerar Hardox® 450 väl)

Dimensioner och kvantiteter: 15 mm tjock, tregängad M12

Konkurrensfördel: Livslängden ökad från några veckor till flera månader. Både glid- och stötslitage


Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Trä
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
15 mm
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Tjocklek i gammal lösning
15 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Annat
Den höga sträckgränsen är mer än 4 gånger högre än ordinärt stål. Behövs för att förhindra vikning
180