Rotor för medicinskt avfall processar mer

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Vägg:  Hardox® 500 20/30 mm     

Gammal lösning: AR 400 20/30 mm

Botten/rotorblad/stängningsplåt: Hardox® 600 25/40 mm

Gammal lösning: 38NcD4+inlägg ovanpå K110, 25/40 mm

Omvandlare av medicinskt avfall. ”Det använder en innovativ och patenterad teknik som ger fullständig sterilisering av avfallet och reducerar det i slutet av cykeln till granulat med kalorifeffekt. Bladet av Hardox® 600 är 30 % bättre än K110 - Bladet vrids medsols och motsols- Den totala fördelen med Hardox® 600 handlar förstås om livslängden.”

Största fördelar:
 100 % steril.
 Minus 70 % volym.
 Minus 30 % vikt.


Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Plast
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
40
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 400
Tjocklek i gammal lösning
30
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
30 %
180