Återvinningssikt med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Olika slags plastskrot skjuts från insidan av ringen till utsidan.
Tidigare material: Ordinärt stål, 60mm
Nytt material: Hardox® 400, 60 mm
Ny livslängd: 3 gånger längre

Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Plast
Slitdel
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Gammal lösning
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
3 gånger längre
180