Potatisskördare med utökad livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Livslängden utökades med rundstänger tillverkade av 13 mm Hardox 400.

Skördningen blev dubbelt så effektiv. Livslängden motsvarar > 300 hektar

Pågående affär


Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Jord
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 400
Tjocklek
13 mm
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Tjocklek i gammal lösning
13 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
100%
180