Plogskär med längre livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Funktion: att vända jorden.
Slitdelar på plog: huvudsakligen glidslitage, med Hardox® 600.
Håller 4–5 gånger längre än ordinärt stål.
Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Granite
Slitdel
Utrustning
$name / $name
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
> 300 mm / >12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox 600
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
500 %
180