Knivar med längre livslängd för öppning av plastpåsar

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Påsöppnaren öppnar plastpåsarna och överför det uppmätta materialet till efterföljande sorterings- och prepareringsanläggningar.

Tidigare lösning:  AR 450 i knivarna. Livslängd –  250 timmar innan omslipning, 1 hårdpåsvetsning innan byte.

Ny lösning: Hardox® 600–650 timmar innan omslipning. Slipas 1 gång innan byte

Mått: Tjocklek 15 mm


Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Plast
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
15
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 450
Tjocklek i gammal lösning
15
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
250%
180