Mixing barrel floor with double service life

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
 
Function
Mixing barrel refractory brick.
Material
Initial material – Overlaying wear plate
New material – Duroxite 100
Result
2x longer service life.
Cost was increased, but better availability.


Slutkund
Industri
Betong
Bearbetat råmaterial
Concrete
Slitdel
Utrustning
Concrete mixers / Lining plates
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Duroxite 100
Livslängd
2 times longer
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
300 %
180