Stocktvättsskovel med längre livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Stocktvättar har till uppgift att avlägsna lera och andra föroreningar som grus, sten och olika typer av malm. Ju mer material som behöver avlägsnas desto längre enheter måste användas för att öka rengöringseffekten. I mycket svåra fall kan det behövas två eller fler stocktvättar. Stocktvättsskovlarna hjälper till att transportera materialet och är en katalysator för mekanisk rengöring.

 

Tidigare var båda skovlarna tillverkade av AR 450 och behövde ersättas samtidigt. Med en övre skovel i Hardox® 600 och en inre i Hardox® 450 var det bara den inre skoveln som behövde ersättas. Därmed sparar man halva skovelkostnaden.

Slutkund
Industri
Stenbrott och sand
Bearbetat råmaterial
Granit
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Livslängd
+50 %
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 450
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
+50%
180