Skärstål med lägre kostnad för lastarskopor

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Skärstål med längre livslängd för lastarskopa i guldgruva
Material
Ursprungligt material – gjutgodsskydd
Nytt material – Hardox® 500 (tjocklek, 50 mm)
Resultat
Samma livslängd.
Kostnaden minskade med 70 %.

Slutkund
Industri
Mining Movable
Bearbetat råmaterial
Guld – ytlager
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Livslängd
Oförändrad men kostnaden minskade med 70 %
Gammal lösning
Gammal lösning
Annat
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre initialkostnad
70 % lägre
180