Skäregg till lastarskopa med längre livstid

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Nya material i lastarskopa för Caterpillar R1700. Underjordsgruva

Hälskydd:

Tidigare lösning: AR 450, 40 mm

Ny lösning: Hardox® 500, 30 mm

Tillverkningsmetod: plasma- och gasskärning

Status: Framgång

Andra uppgraderingar: Hardox® 500 ersatte AR 450 i skäreggen och sidoskäret. Vikten reducerades med 25% eller 600 kg. Livslängden ökade med 4 månader
Slutkund
Industri
Mining Movable
Bearbetat råmaterial
Granite rocks
Slitdel
Utrustning
$name
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox 500
Tjocklek
30mm
Livslängd
+4 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
+4 months
180