Billigare och bättre kniv för högtemperaturskärning

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Tidigare var kunden tvungen att värmebehandla kniven. Materialet var också så skört att kniven sprack. Förutom de tekniska fördelarna med Toolox® 44 så är även priset lägre idag.

Det tidigare materialet var Orvar Supreme (verktygsstål från Uddeholm).

Toolox® 44 har nu använts i tillämpningen i över 2 år. Livslängden är densamma som tidigare men omslipning i fabriken möjliggör snabb och billig återanvändning av knivarna. De tidigare problemen med svetssprickor har försvunnit och kärvning förekommer i mindre utsträckning. Kunden har infört Toolox® 44 som standard och använder det i sina två gjutformar. De använder 5–6 knivar växelvis i respektive maskin. Knivarna slipas om tills de så småningom blir för små och kasseras. Cirka 20 knivar har blivit utslitna.


Slutkund
Industri
Metallindustri
Bearbetat råmaterial
Aluminium
Slitdel
Temperatur
251–600 °C / 481–1 110 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Toolox® 44
Tjocklek
40 mm
Livslängd
Ungefär samma som tidigare
Gammal lösning
Gammal lösning
Verktygsstål
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre initialkostnad
180