Matarsikt för järnmalm med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Tidigare material: 6 + 4 mm CCO, 62 HRc
Tidigare livslängd: 2 månader

Nytt material: Hardox® 600
Ny livslängd: 4 månader, 400 % billigare livstidskostnad
Andra konkurrensfördelar:  Kromkarbidplåtar sprack på grund av låg seghet


Slutkund
Industri
Metallindustri
Bearbetat råmaterial
Järn – malm magnetit
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Livslängd
4 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
Hårdpåsvetsad plåt
Livslängd i gammal lösning
2 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
400 %
180