Linerplåtar med läng livslängd för horisontell slagkross

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
- Tillämpning: Linerplåt i slagkross
- Problem: Återkommande och förtida brott i gjutna liners
- Lösning: Uppgradering till Hardox® 600
- Hardox® 600 har gett mer än dubbla livslängden jämfört med gjutjärnen.
- Lätt tillgång till linerplåtar från det lokala HWP-centret.
- Vi kan ändra utformningen av linerplåtarna i samråd med kunderna.
- Framgången med den här applikationen har ökat kundernas förtroende för Hardox® 600 slitplåt.
- Vi håller på och undersöker projekt med andra krossar.
Slutkund
Industri
Stenbrott och sand
Bearbetat råmaterial
Granit
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
50 mm
Gammal lösning
Gammal lösning
Manganstål
Tjocklek i gammal lösning
50 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
100 %
180