Hållbarare hammare för lättare metallskrot

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Hammare i Hardox® 500 för återvinning av lättmetallskrot

Längre livslängd och högre produktivitet jämfört med det tidigare manganstålet.

Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Metallskrot
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Tjocklek
30 och 50 mm
Gammal lösning
Gammal lösning
Annat
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
180