Hammare med längre livslängd för återvinning av elektronikavfall

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

En mycket god affär:  en återvinningsanläggning som är specialiserad på elektronikavfall.

Tidigare stoppade slutanvändaren krossen 8 gånger per år för underhåll på grund av slitage. Med hjälp av hammare av Hardox® 400 och linerplåtar av Hardox® 400 och 500 har delarnas livslängd utökats steg för steg så att krossen nu bara behöver stoppas 2 eller 3 gånger per år för underhåll.

Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Elskrot
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 400
Livslängd
8 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
Annat
Livslängd i gammal lösning
2–3 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
300%
180