Hammare med längre livslängd för asfaltåtervinning

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Hardox® 600 lamellhammare

Ersätter gjutna hammare Lamellhammare 30+30 mm.

Gasskurna profiler och hål. Viss efterslipning.

Pågående affär

Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Asfalt
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Gammal lösning
Gammal lösning
Manganstål
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
180