Durable aluminium scrap hammer

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Hammers for aluminium scrap made by Hardox® 600 replace hammers made by Mn-steel.

Dimensions : 40 mm.

Repeated business

Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Metallskrot
Slitdel
Utrustning
$name
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
40 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
180