Ground cultivator knives with longer service life

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Ground cultivator knives made by Hardox® 500 6-8mm. The knives lasts 30% longer and equipment weight is reduced by 20% - which mean less fuel consumption and reduced CO.


Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Spannmål
Slitdel
Utrustning
$name / $name
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Tjocklek
6-8 mm
Livslängd
+30%
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
30%
180