Robust skopskär med inbyggda skärtänder

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Ett skopskär i Hardox® 500 med tänderna utskurna direkt i skäreggen. När tänderna är utslitna svetsar man på nya tänder av Hardox® 500. Industrisegment: Gruvdrift & stenbrott. Tidigare material: Normalt gjutna tillbehör och tänder. Livslängd: Cirka två år. Tjockleksintervall: 60 till 90 mm 
Slutkund
Industri
Stenbrott och sand
Bearbetat råmaterial
Sand
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
> 300 mm / >12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 500
Tjocklek
60–90 mm
Livslängd
Cirka 2 år
Gammal lösning
Gammal lösning
Annat
Tjocklek i gammal lösning
60–90 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
180