Krossiktar med lång livslängd i koksverk

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Tidigare stålsort: S355, 8 mm
Tidigare livslängd: 2 månader

Nytt material: Hardox® 600, 8 mm
Ny livslängd: 5 månader, billigare livstidskostnad: 300 %
Tillverkning: Laserskärning


Slutkund
Industri
Metallindustri
Bearbetat råmaterial
Koks
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
8 mm
Livslängd
5 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Tjocklek i gammal lösning
8 mm
Livslängd i gammal lösning
2 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
300 %
180