Krosshammare med längre livslängd för gipsplattor

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Hammare för gipsplattor (paneler) tillverkad av 15 mm Hardox® Extreme, laserskuren.

Tidigare användes 10 mm Hardox® 400 + 5 mm hårdpåsvetsat

 

Livslängden ökade med 30 %. Kräver mindre underhåll.

Kostnaden reducerades med ca 10 %: dyrare råmaterial med lägre bearbetningskostnader (hårdpåsvetsningen eliminerades).

Kortare leveranstid (ingen hårdpåsvetsning del för del).

 

Ökad produktivitet: endast laserskärning istället för som tidigareskärning + hårdpåsvetsning.

Ett mer konkurrenskraftigt erbjudande till slutanvändaren: kostnad/livslängd.

Hälsosammare bearbetning (inga ångor från hårdpåsvetsning)

Affären omfattar potentiellt 10 uppsättningar (84 hammare per kross) per år – 2,4 ton per år och kross

Huvudproducenten återvinner 45 000 ton gipsavfall per år (80 % av marknaden) fördelat på 3 anläggningar. De villåtervinna 100 000 ton år 2020.

Slutkund
Industri
Återvinning
Bearbetat råmaterial
Kalksten
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® Extreme
Tjocklek
10 mm
Livslängd
30 %
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 400
Tjocklek i gammal lösning
10 mm + 5 mm CCO
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
30%
180