Harvskivor med längre livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Harvskivor som uppgraderats från borstål till Hardox® 450, 4 mm.  Livslängden ökade med 20 % och tillverkningskostnaden minskade med 15 % jämfört med den gamla lösningen (eftersom borstålet behövde värmebehandlas).


Slutkund
Industri
Jordbruk skogsbruk fiske
Bearbetat råmaterial
Spannmål
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 450
Tjocklek
4 mm
Livslängd
+20 %
Gammal lösning
Gammal lösning
Annat
Tjocklek i gammal lösning
4 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
20%
180