Betongform med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Pimpsten är ett slags mycket nötande grus som används i betongformar.
Slitaget  är ett allvarligt problem
3 gånger högre livslängd med Hardox® 450 än med St-52

Slutkund
Industri
Betong
Bearbetat råmaterial
Betong
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 450
Livslängd
3 gånger längre
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
300 %
180