Betongform med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Kunden använder materialet för att bygga tegelformen i sin anläggning för tillverkning av tegelstenar. Fördelen med Hardox® Extreme är att formarna får lång livslängd och låga underhållskostnader.

Slutkund
Industri
Betong
Bearbetat råmaterial
Betong
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® Extreme
Livslängd
3 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
Från 2 till 3 månader
180