Skovlar med extra lång livslängd till betongblandare

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Funktion
Används i skovlar och liners i betongblandare.
Material
Ursprungligt material – AR 400 och polyuretan
Nytt material – Duroxite® 101  ¼" gånger  3/8"
Resultat
5 gånger längre förväntad livslängd jämfört  med polyuretan

Slutkund
Industri
Betong
Bearbetat råmaterial
Betong
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
16 mm
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 400
Tjocklek i gammal lösning
16 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
180