Svalbädd med lång livslängd i koksverk

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Tidigare material: Basaltkeramik, 40 mm
Nuvarande material: Toolox® 33, 20 mm

Lägre initialkostnad: 40 %
Lägre livstidskostnad: 400 %


Slutkund
Industri
Metallindustri
Bearbetat råmaterial
Koks
Slitdel
Temperatur
251–600 °C / 481–1 110 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Toolox® 33
Tjocklek
20 mm
Livslängd
400 %
Gammal lösning
Gammal lösning
Hårdpåsvetsad plåt
Tjocklek i gammal lösning
20 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
400 %
180