Cyklon med ökad livslängd i kolkraftverk

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
De viktigaste slitande materialet vid tvättning av kol är järnpulver.
Tidigare: S235, 10 mm. Livslängd max. 6 månader.
Ny lösning: Hardox® 400 Hållbarhet minst 15 månader.

Slutkund
Industri
Kol och energi
Bearbetat råmaterial
Kol
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 400
Tjocklek
10 mm
Livslängd
15 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
S237
Tjocklek i gammal lösning
10 mm
Livslängd i gammal lösning
6 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
+100 %
180