Coal mine wheel excavator with extended service life

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Bucket wheel excavator inside linings/wiper.  Linings made of Hardox® 450/500 is made to compare lifecycle.Till now it's doubled.We are expecting more

Advantages-lighter excavator /construction,much durable solution-decision within whole mining area to improve all excavators

 


Slutkund
Industri
Kol och energi
Bearbetat råmaterial
Brunkol – ytlager
Slitdel
Utrustning
$name / $name
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Livslängd
+300%
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
100%
180