Kedjeskenor med utökad livslängd för släpgrävmaskiner i kolgruvor

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Släpgrävmaskinens kedja är utrustad med skenor som glider över slitribbor utan smörjning. Ibland fastnar små kol-, sten- och sandpartiklar mellan delarna. Delarna utsätts då för en kombination av glid- och klämslitage. Hardox® 600 fungerar betydligt bättre än det ursprungliga manganstålet. Livslängden ökade från 2 till 6 månader.

 


Slutkund
Industri
Kol och energi
Bearbetat råmaterial
Brunkol – ytlager
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
20 mm
Livslängd
+300 %
Gammal lösning
Gammal lösning
Manganstål
Tjocklek i gammal lösning
20 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
300%
180