Klinkertransportörer med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

Klinkertransportör från svalbädd till stup. Klinkern lastas genom rör från kylbädden.

Hardox® 450 gav  + 40 % livslängd jämför med tidigare ordinärt stål.


Slutkund
Industri
Cement
Bearbetat råmaterial
Klinker
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 450
Livslängd
+40 %
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
40 %
180