Slitplåt i stup ger längre livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Förekommer ofta vid processering av sten och kol
Tidigare material: Hårdpåsvetsning på underlagsplåt av ordinärt stål
Livslängd: 7 dagar
Hårdhet 55 till 60 HRC
Förbättringsbehov: Används som golv i stup för avlastning av kol. Den gamla konstruktionen använde konkurrentens hårdpåsvetsning med kromkarbid på en stödplåt av ordinärt stål. Golvet gick sönder efter 7 dagar då stötarna gjorde att hårdpåsvetsningen spjälkades sönder. Den gamla konstruktionen behövde repareras ofta.
Nytt material: Duroxite® 101
Livslängd: 6 månader

Slutkund
Industri
Grunvdrift fast
Bearbetat råmaterial
Kol
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
> 300 mm / >12,0"
Lösning
Ny lösning
Duroxite® 101
Livslängd
6 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
Hårdpåsvetsad plåt
Livslängd i gammal lösning
7 dagar
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
Från 7 dagar till 6 månader
180