Kona i cementklinkerkvarnar med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Lyckad slitdel: Hardox® 600 har använts i den vertikala valskvarnens kona.
Den har ersatt den tidigare hårdpåsvetsade plåten som var på 8+5 mm som blev utsliten (uppstod hål) på mindre än en månad.
Slitagelivslängden förbättrades från en månad till tre månader.  Efterfrågan är en plåt per månad.
Slutkund
Industri
Cement
Bearbetat råmaterial
Klinker
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
12 mm
Livslängd
3 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
Hårdpåsvetsad plåt
Tjocklek i gammal lösning
12 mm
Livslängd i gammal lösning
1 månad
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
300 %
180