Baffelplåt med lång livslängd för cementklinkerkvarnar

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Baffelplåt
Bearbetning av kalksten.
Tidigare: Hårdpåsvetsning med livslängd på 1 månad, 20 mm.
Behov: Ökad livslängd
Ny lösning: Hardox® 600, 20 mm med 2 månaders livslängd
Slutkund
Industri
Cement
Bearbetat råmaterial
Klinker
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
20 mm
Livslängd
2 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
Hårdpåsvetsad plåt
Tjocklek i gammal lösning
20 mm
Livslängd i gammal lösning
1 månad
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
100 %
180