Borrhylsa med utökad livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Hela borrhylsan för enorma borrar består av Hardox® 450. Denna typ av borrning används vid grundarbeten i tätbebyggda områden (städer) där sprängämnen inte kan användas. Den stora fördelen är att borren håller 5 till 6 gånger längre än ordinärt stål.

Slutkund
Industri
Byggnadsarbete
Bearbetat råmaterial
Lerjord
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 450
Livslängd
5–6 gånger längre
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
5–6 gånger längre
180