Linerplåt som ökar livslängden och sänker kostnaderna

Allmän information
Fallbeskrivning
Används vid bearbetning av: Kalksten
Tidigare material: AR 450

Nytt Material: Duroxite® 100
Livslängd: Kostnaderna minskade med 20 %

Slutkund
Industri
Cement
Bearbetat råmaterial
Cement
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
10–300 mm / 0,4–12,0"
Lösning
Ny lösning
Duroxite® 100
Tjocklek
12–18 mm
Livslängd
+20 %
Gammal lösning
Gammal lösning
AR 450
Tjocklek i gammal lösning
18 mm
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
20%
180