Rörböj med längre livslängd för stoftsilor till filterkammare

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning

90 graders rörböjar som tål masugnsstoft, för stoftsilor i stålverk. Rören och stoftfickorna tillverkades av Duroxite® 100

Tidigare användes ordinärt stål.
Slutkund
Industri
Metallindustri
Bearbetat råmaterial
Slagg
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Duroxite® 100
Livslängd
29 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
S355
Livslängd i gammal lösning
1 månad
Viktiga framgångsfaktorer
Lägre livstidskonstnad
29 gånger
180