Luftseparatorer med lång livslängd

Allmän information
Namn på center
SSAB
Fallbeskrivning
Luftseparatorer. 
Bearbetat: Kalksten.
Tidigare: Hårdpåsvetsning med livslängd på 9 månader. 12 mm
Behov: Längre livslängd.
Ny lösning: Hardox® 600, 12 mm med förväntad livslängd på minst 12 månader
Slutkund
Industri
Cement
Bearbetat råmaterial
Kalksten
Slitdel
Temperatur
0–250 °C / 32–480 °F
Storlek på bearbetat material
< 10 mm / < 0,4"
Lösning
Ny lösning
Hardox® 600
Tjocklek
12 mm
Livslängd
12 månader
Gammal lösning
Gammal lösning
Hårdpåsvetsad plåt
Tjocklek i gammal lösning
12 mm
Livslängd i gammal lösning
9 månader
Viktiga framgångsfaktorer
Förbättrad livslängd
+30 %
180