Våra material

Duroxite® 201

Duroxite® 201 är utvecklat för tillämpningar som utsätts för kraftig nötning och stötslitage och består av speciellt utvalda nötningsbeständiga material på en basplåt av Hardox® 450-stål.

De hårdpåsvetsade materialet består av primära kromkarbider och raffinerade komplexa multilegeringskarbider som fördelas jämnt i en duktil eutekisk austenitmatris. De extra tillagda multilegeringskarbiderna är hårdare och finare än de kromrika karbiderna och låser ihop de stora primära kromrika karbiderna i en matris.

Största fördelar

  • Underlag av Hardox® 450 har bättre motstånd mot plastisk deformation tack vare den höga sträckgränsen som gör att det fjädrar tillbaka efter slag
  • Ger starkare stöd på grund av hög hårdhet och bättre bindning mellan påsvetsningen och basstålet.
  • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 200 både vid förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stötmotståndet är bäst vid rumstemperatur

Typiska tillämpningar

Duroxite® 201 har bred användning inom bland annat gruv-, cement- och kraftindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  • Gruvdrift: Siktplåtar, foder till lastarskopor, matarsystem för kulkvarnar, skydd för skopskär, sidoskydd för skopor, stup, linerplåtar och hissfoder
  • Cement Cementugnskomponenter, delar till sinterverk, fläktblad, cementblandarpaddlar, matarskruvar, gyratorhöljen, valsar till kol- och cementpulveriserare, komponenter för krossning av råmaterial, paneler vid gjutning
  • Energi: Tömningsstup för kol
180