Våra material

Duroxite® 101

Duroxite® 101 tillverkas genom att lägga en kromrik påsvetsning av kromkarbid på en Hardox® 450 basplåt, Hårdpåsvetsningen lämpar sig för tillämpningar med kraftigt nötande slitage och stötslitage.

Med sin optimala karbidhalt, konsekvent goda slittålighet ända ner till 75 % av påsvetsningen och med ett underlag av Hardox® ger Duroxite® 101 en bättre kombination av slitage- och slagmotstånd än traditionell påsvetsning på basplåt av standardstål.

Största fördelar

  • Förbättrat motstånd mot plastisk deformation tack vare den höga sträckgränsen som gör att det fjädrar tillbaka efter slag
  • Starkare stöd på grund av Hardox®-stålets höga hårdhet och bättre bindning mellan påsvetsningen och basplåten.
  • När påsvetsningen nöts av slits basplåten av Hardox® 450 långsammare än standardstål och ger en större säkerhetsmarginal.
  • Ger högre stöttålighet än Duroxite® 100 både vid förhöjda temperaturer upp till 350 °C (660 °F), men stöttåligheten är bäst vid rumstemperatur

Typiska tillämpningar

Duroxite® 101 har bred användning inom gruv-, cement- och kraftindustrin. Exempel på specifika tillämpningar:

  • Gruvdrift: Foder till lastarskopor, skydd för skopskär, sidoskydd för skopor, hälskydd
  • Cement Skärskydd och avvattningstransportörer
  • Energi: Tömningsstup för kol
180